Council Elections 2015

Local Councils Election 2015 - Nadur

In-Nadur

                     

Registered voters

 

4004

   

Votes cast

 

3130

   
         

Invalid votes

 

178

   

Quota

 

493

   

Valid votes

 

2952

   
 

Alternattiva Demokratika

COUNT

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Falzon Anthony

 46

 47

 47

 0

 0

 0

 0

 0

   
 

Partit Laburista

COUNT

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Camilleri Abigail

 265

 268

 284

 286

 288

 299

 391

 442

   

Camilleri Michael

 294

 299

 320

 321

 325

 371

 545E

 493E

   

Cutajar Josianne

 551E

 551E

 493E

 493E

 493E

 493E

 493E

 493E

   

Natoli Maria

 81

 82

 91

 93

 93

 0

 0

 0

   

Saliba Mario

 234

 236

 246

 254

 256

 296

 0

 0

   
                     

Partit Nazzjonalista

COUNT

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Camilleri Eucharist

 428

 488

 490

 493E

 493E

 493E

 493E

 493E

   

Finger Maria

 91

 105

 105

 107

 129

 0

 0

 0

   

Meilak Rita

 65

 81

 81

 84

 0

 0

 0

 0

   

Mifsud Rita

 222

 302

 302

 305

 355

 463

 477

 478E

   

Said Edward

 675E

 493E

 493E

 493E

 493E

 493E

 493E

 493E

   
 

Non Transferable Votes

 0

 0

 0

 23

 27

 44

 60

 60

   

TOTAL

 2952

 2952

 2952

 2952

 2952

 2952

 2952

 2952

   
                     
                     

Candidates Elected

1

Said Edward (Partit Nazzjonalista) 

2

Cutajar Josianne (Partit Laburista) 

3

Eucharist Camilleri (Partit Nazzjonalista) 

4

Camilleri Michael (Partit Laburista) 

5

Mifsud Rita (Partit Nazzjonalista)

St. Peter & St. Paul Square Project

THIS IS WHAT ST. PETER & ST. PAUL SQUARE WILL LOOK LIKE WHEN IT IS COMPLETED.

Nadur Annual Locality Meeting 2015

The Nadur Local Council will hold its' Annual Locality meeting on Thursday 19th February 2015 at the Joe Tabone Hall at 5:00 p.m.

Residents are urged to attend and participate in the discussion

Carnival 2015


 Ghaqda Dilettanti tal-Karnival Ghawdex (Bugeja Carnival Co) will be performing again in Nadur on Friday 13th February at 7:00 p.m. at St. Peter & St. Paul Square

The Nadur Organised Carnival will be shown on NET TV on Sunday 15th February at 1:30 p.m.

Tour F'Turin

Tour Ghall-Inawgurazzjoni tal –Monument fil –Bronz

                                                            Ad unur ta Fr Joe Galea u Fr Joshua Muscat

                                                                                          Gewwa Turin

                                                            Mis 16 ta Mejju sal ta 20 ta Mejju 2015

16 ta’ Mejju 2015: Tluq mill-Ajruport  ta’ Malta ma l-Air Malta KM 624 li jitlaq fit 8.20 u jasal Milan 10.15. Naqbdu il coach ghal Chateu Beaular (dar fuq il muntanja 1400 mt fl gholi). Il vjagg hu ta madwar  3 sighat. Sistemazzjonii fil –kmamar . Ikla  u hin liberu

17 ta’ Mejju: Breakfast u tluq ghal Nichelino. Nghaddu sa Sestriere il post fejn saru l-olimpjadi tax-Xitwa u naslu Nichelino ghal habta ta nofsinhar. Sistemazzjoni fil-lukanda Parisi.Pranzu fil lukanda.

Wara nofsinhar nattendu ghal l-inawgurazzjoni tal-Monument fil-bronz ad unur ta Don Joe Galea u Don Joshua Muscat . Wara ic cerimonja nattendu ghal festin organizzat mil Parrocca tas Santissima Trinita.

18 ta’ Mejju: Breakfast fil lukanda.Eskursjoni ghal lago Maggiore – l-ikbar lake gewwa l- Italja. Hin liberu gewwa Nichelino wara il wasla Taghna.Cena fil Hotel

19 ta’ Mejju: Breakfast fil lukanda. Tluq ghac centru ta Torin fejn l-ewwel waqfa tkun fil-katidral ta Turin.Hawnhekk ser nara il lizar ta Kristu li f’dan il perjodu ser jkun mikxuf. Wara nzuru il Mole Antonelliano , Piazza San Carlo, Maria Ausiliatrice (fejn hemm midfun Don Boscou Domenico Savio) u postijiet ohra. Hin liberu ghax Shopping. Lura fil lukanda fejn jkollna cena

20 ta’ Mejju. Breakfast fil lukanda. Hin liberu gewwa Nichelino. F’nofsinhar tluq ghal ajruport ta Linate fejn naqbdu il flight tal Air Malta li titlaq minn Milan fil 15.40.Naslu Malta fis 17.30.

 

Prezz hu ta’ 419 kull persuna. Il –Prezz jinkludi

Titjira mal- Air Malta ghal Milan u lura

Akkomodazzjoni ta lejl fuq dar fil muntanja u 3 iljieli f’Hotel Parisi gewwa Nichelino

Breakfast u 3 ikliet (inbid u ilma mhux inkluzi)

Transfers kollha hlief l-excursion ghal lago di Garda

Taxxi tal ajruport

 

Carnival Application 2015

Karnival tan-Nadur 2015 (il-Ħadd 8 ta’ Frar)

Formola ta' applikazzjoni

(sa nhar l-Erbgħa 31 ta’ Diċembru 2014)

Kunjom u isem ________________________________________________

Indirizz _______________________________________________________

Tel: _____________________________________ Mobile No:_______________

Email address: ________________________________________

Kategorija _____________________________________________________

/1/        Karrijiet

/2/        Maskeruni

/3/        Karrettuni Mzejnin B’mod Karnivalesk

/4/        Kostumi tat-tfal (minn 5 sa 10 snin)

/5/        Kostumi tal-kbar (minn 11 snin ‘il fuq)

/6/        Raġel liebes ta' mara jew viċe-versa

/7/        Danza tat-tfal (sa tnax il-sena)

/8/        Danza tal-kbar

/9/        Sketch Hilarious

/10/      Annimali bil-Kostum

Isem tal-Kostum/Danza/eċċ._____________________________________________________

Dikjarazzjoni

Jiena li hawn taħt iffirmat niddikjara li noqgħod għar-regolamenti li l-Kunsill Lokali tan-Nadur jogħġbu jagħmel. Lest li nagħmel ħilti kollha biex inkabbar il-festa tal-Karnival u noqgħod għar-regolamenti tal-Kunsill Lokali tan-Nadur.

Firma tal-kompetitur                                                                            data

--------------------------------------------aqta' hawn---------------------------------------------------

Jiena li hawn taht iffirmat niddikjara li rċevejt l-applikazzjoni tal-karnival mingħand

________________________________________________________

Segretarju Ezekuttiv                                           Data                

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedinMixxRSS Feed