Blood Donation 2014

A group of 47 people, 23 female and 24 males, mainly from Nadur turned up to donate blood last Sunday (9th November 2014)  during a Mobile Team Blood Donation session held at Dar San Pietru u San Pawl next to Mnarja Band Club, Nadur.

This blood donation session was organised by the Nadur Local Council and supported by Nadur Parish.

The National Blood Transfusion Service while thanking all those who made this blood donation such a success would like to encourage more Local Councils to support blood donation.

Library Opening Hours

Library Hours in Nadur: 

 

Summer Schedule: July - September

Monday  - 10am - noon

Thursday - 8am - noon

Saturday - 9am - noon

 

Winter Schedule: Oct - June 

Monday - 10am - noon

Wednesday & Friday - 2pm - 4pm

Saturday - 9am - noon

 

Night Walk

NIGHT WALK

Nhar il-Ħamis 13 ta’ Novembru 2014 ser tiġi organizzata Night Walk , għat-tfal, ġenituri u residenti kollha tan-Nadur. Tfal ta’ taħt it-tmien snin jistgħu jiġu biss jekk ikunu akkumpanjati mill-ġenituri taghhom . Niltaqgħu ħdejn il-Kunsill Lokali fil 5.30 pm.

In-Night Walk organizzata mill-Kunsill Lokali tan-Nadur ser tikkonsisti f’ mixja minn ħdejn l-Uffiċċju tal-Kunsill, niġbdu lejn Triq ir-Ramla u nimxu lejn ta’ Xurdin.Inkomplu mexjin lejn l-Għar tal-Mixtla fuq ir-rih tar-Ramla l-Ħamra. Minn hemm nerġghu lura, pero’ minn Wied Bingemma u nispiċċaw mill-ġdid fi Triq ir-Ramla. Minn hawn nimxu sa ta’ Kenuna Restaurant fejn nieklu ikla bnina flimkien .

Kull min jattendi għandu jġib miegħu torċ. Importanti wkoll li min jattendi jiġi b’ilbies adegwat għal filgħaxija u papoċċ tajjeb għall-mixi .

Menu tal-kbar :

Half Chicken, chips & Salad JEW Pizza + ( flixkun ilma/soft drink jew tazza inbid inkluz fil-prezz)

Menu taz-Zghar :

Beef Burger , chips & salad JEW Chicken Nuggets, Chips & Salad JEW Pizza Margherita ( perzut u sausages) + soft drink.

Dawk interesati ghandhom jinkitbu fl-Ufficcju tal-Kunsill .

Recycling of Glass

Starting from Thursday 6th November glass will be collected from all Nadur households to be be recycled.  Glass should be clean and placed in a cardboard box or plastic receptacle. 

Tenders and Quotations

Nadur Local Council

North Street

     Nadur NDR 1222

     Tel:  21558080

      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Nadur Local Council notifies that sealed tenders and quotations will be received at the Nadur Local Council, North Street, Nadur NDR 1222 up to noon of Tuesday 25th November 2014.

• Advt. NLC 11-2014 Resurfacing of St. Joseph Street and St. Kurunatu Street, Nadur

      Tender Fee:  €100.00

• Quotation 13/2014 Street Christmas Decorations of part of Church Street, St. Peter & St. Paul Square and December 13th Street.

      Quotation Fee: €25.00

Further details can be obtained from the council office.  The Council reserves the right to refuse all tendersand quotations including the most advantageous ones.

Rita Mifsud Attard

Executive Secretary

2014 Premju Gieh in-Nadur

Premju Gieh in-Nadur 2014 awarded to Anthony Portelli

Influenza Vaccination 2014

The Nadur Local Council in collaboration with the Department of Health is once again offering the service of the Influenza vaccination free of charge to residents aged 55 and over. 

Those interested are to sign up at the Nadur Local Council office by Saturday 11th October.  You must present your ID card to sign up. 

Persons eligible for the free vaccinations under the age of 55 must go the Victoria Health Centre.

Karti tal-Identita

L-uffiċċju tal-Karti tal-Identita jixtieq javża li se jsir eżercizzju ta’ tiġdid tal-Karta tal-Identita għar-residenti tal Nadur fl iskola Primarja li tinsab Entratura minn Triq Franġisk Saver Sciortino, Nadur.
 
Dan se jsir bejn t- 18 ta Ottubru u s- 27 ta’ Ottubru.  Il-ħinijiet huma bejn 3.00pm sat 8.00pm (mit-Tnejn sal-Ġimgħa) u bejn 8am u 1pm (is-Sibt). Importanti li tieħdu l-Karta tal-Identita magħkom.
 

Jum il-Kunsill 2014

ĊELEBRAZZJONIJIET

JUM IL-KUNSILL 2014

Is-Sibt, 8 ta’ Novembru 2014

7.30 p.m:   Lejliet il-festa tal-Kon-Patrun San Koronatu. Fit-Teatru MBC jitellà Kunċert Mużikali mill-Banda Mnarja taħt id-direzzjoni  tas-Surmast Direttur Joseph Grech. Waqt il-Programm jingħata l-Premju ‘Ġieħ in-Nadur’ għas-sena 2014 mill-Kunsill Lokali, lil dik il-persuna li tkun iddistingwiet ruħha fil-ħajja soċjali tal-lokalità. Din-s-sena, dan il-premju ser imur għand is-Sur Anthony Portelli. Wara jsir riċeviment għal dawk kollha preżenti.

Read more: Jum il-Kunsill 2014

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedinMixxRSS Feed