Bidla fl-Iskeda tal-Gbir tal-Borza s-Sewda

Minn nhar it-Tnejn, 17 t'Ottubru, ser ikun hemm bidla fil-granet li fihom ser tingabar il-Borza s-Sewda mid-djar. Dan wara konsultazzjoni mar-residenti. Nitolbukom timxu ma' din l-iskeda.

 

Directional Signs fi Pjazza San Pietru u San Pawl

Bhala kontinwazzjoni tal-embellishment tal-Pjazza u anke bhala parti mill-progett tal-Pjazza ewlenija tan-Nadur, fl-ahhar gimghat gew installati zewg Directional Signs li jindikaw l-attrazzjonijiet principali fin-Nadur.

 

 

 

Fitness Classes

Ghal sena ohra u fuq rikjesta ta' numru ta' persuni, il-Kunsill Lokali qed jerga jorganizza Fitness Classes ma Radu Gheorghe. Nheggukom tippartecipaw, tkunu aktar attivi, u tgawdu minn dawn l-opportunitajiet.

 

Tiswija fi Triq San Blas

Il-Kunsill Lokali tan-Nadur ra li parti sew mit-triq li twasslek ghall-bajja ta' San Blas kienet qeghda fi stat kritiku. Ghaldaqstant din giet ristrutturata sabiex hekk nassiguraw access tajjeb ghal din il-bajja pittoreska. Dan minbarra l-manutenzjoni ta' dawn l-inhawi matul is-sena kollha.

Gbir ta' Skart Organiku

B'effett mit-30 ta' Settembru 2016, ser jibda jingabar l-iskart organiku wkoll mid-djar, u dan f'boroz apposta, u skond l-iskeda l-gdida. Nappellaw lil kulhadd sabiex jimxi mal-iskeda u ma johrogx iz-zibel fi granet li ma jingabarx. Grazzi

 

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedinMixxRSS Feed