Harga Anzjani - Jum il-Kunsill 2016

Il-Kunsill Lokali qed jorganizza Harga ghall-Anzjani bhala parti mill-attivitajiet ta' Jum il-Kunsill 2016, u din id-darba bi prezz specjali.

 

Rebbieh Premju Gieh Nadur

Il-Kunsill Lokali tan-Nadur bi pjacir ihabbar li s-Sur Charlton Debono ser ikunu onorat bil-premju ta' Gieh in-Nadur 2016. Dan wara li gab isem lil rahal twelidu bir-rebh kontinwu u regolari fl-atletika u sahansitra rrapprezenta lil pajjizna barra minn xtutna.

 

A Celebration of Youth Creativity

Il-Kunsill Lokali qed jikkollabora f'kuncert kongunt minn 80 muzicist bejn il-Gozo Youth Orchestra u Eurode Jugendorchester Herzogenrath fit-Teatru MBC.

 

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedinMixxRSS Feed